Cây hoa Đỗ Quyên Hồng

Du lịch Đà Lạt nghe câu chuyện hoa Đỗ Quyên

Chuyện kể lại rằng hồi xưa có đôi vợ chồng nọ, tuy rằng họ rất là nghèo nhưng bù lại họ lại vô cùng hạnh phúc. Một hôm người chồng đi săn nhưng mãi không về, người vợ đợi hoài đợi mãi, cô đợi cho đến 3 tháng mà chẳng có tin của chồng, cô quyết […]