Tham quan lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt thuộc loại lò nghiên cứu dạng bể bơi, công suất nhiệt danh định 500 kWt, sử dụng nước thường làm chất làm chậm và tải nhiệt.