Kể về những chú ngựa du lịch ở Đà Lạt

Trong mắt của nhiều người, ngựa du lịch là những con ngựa thảnh thơi. Còn người đưa ngựa vào khai thác du lịch là “làm chơi ăn thật”. Tuy nhiên, có tìm hiểu về ngựa du lịch mới thấy được hết những yêu cầu khó của nó.

Trang 2 / 212